Sett som startside Legg til i favoritter Sidekart Skriv ut siden
KUNDEINFO

Fri Support

Alle våre kunder har fri support og kan kontakte oss når det skulle være behov. Fortrinnsvis på dagtid..

Betingelser

Alle våre leie og driftetjenester er i utgangspunktet løpende kontrakter. Etter utgått bindingstid vil det om ikke annet er avtalt, gjelde 3 måneds oppsigelse gjeldende fra den 1ste i påfølgende måned. oppsigelsen skal foreligge skriftelig. gjerne via epost.
I noen av tjenestene vi kjøper inn fra tredjepart vil oppsigelsestiden avspeile underleverandørens betingelser og være avgjørende for hvor lang oppsigelsestiden er.